WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

28 września w naszej szkole odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego. W duchu demokratycznym uczniowie przystąpili do głosowania w profesjonalnie przygotowanym lokalu wyborczym. Spośród kandydatów, którzy wcześniej zaprezentowali w kampanii wyborczej swoje programy. Natomiast liczeniem głosów zajęła się komisja skrutacyjna. Nową Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1. Łański Stanisław

2. Briegier Franiciszek

3. Bauza Maria

4. Zach Hanna

5. Janicka Eliza

6. Górnowicz Agata

7. Nowowiejska Lena

8. Fertykowska Lena