RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawową Nr1 im. Polskich Noblistów w Więcborku reprezentowana przez Dyrektora Ilonę Sobecką-Gruszczyńską z siedzibą w Więcborku przy ul . Aleja 600-lecia 4

Inspektorem Ochrony Danych w ww. firmie jest Pan mgr Arkadiusz Skowron

e-mail: arkadiuszskowron@sp1wiecbork.pl