DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Wiesławy Krasickiej-Ćwikła i Pana Marka Bąkowskiego przygotowali uroczysty apel. Krótki rys historyczny, wiersze, piosenki oraz występ grupy tanecznej wszystko to uświetniło Dzień Nauczyciela. Samorząd Uczniowski przygotował dla nauczycieli symboliczną różę oraz życzenia. Natomiast Pani Dyrektor Ilona Sobecka-Gruszczyńska złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia. Dodatkowo nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszaków do społeczności szkolnej. Pani dyrektor Ilona Sobecka-Gruszczyńska “historycznym” ołówkiem dokonała pasowania każdego pierwszaka. Uczniowie otrzymali dydaktyczne upominki oraz legitymację szkolną. Pierwszoklasiści pod opieką swoich Pań Katarzyny Jurczyńskiej i Mirosławy Gracz-Małek przygotowały występy artystyczne.

Na uwagę zasługuje fakt że po raz pierwszy wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli przypiętą tarcze szkolną, która od tej pory będzie elementem łączącym całą społeczność szkolną.