Pedagog


 

   Czekam na wszystkich, którzy chcieliby się ze mną podzielić swoimi troskami i radościami, którzy potrzebują pomocy. Na rozmowy zapraszać będę także tych, którzy nie przestrzegają zasad dobrego wychowania, nie wypełniają swoich szkolnych obowiązków, stosują przemoc wobec innych bądź dokonują zniszczeń na terenie szkoły.

   Jeśli masz jakieś kłopoty to z pewnością staną się one mniejsze kiedy o tym opowiesz – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

   Jeśli nie możesz porozumieć się ze swoimi kolegami – wspólnie załagodzimy spory. 

   Jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie w niektórych szkolnych lub domowych sytuacjach – wspólnie zadbamy o Twoje dobre samopoczucie. 

  Przyjdź podzielić się również swoją radością, sukcesem, ciekawymi pomysłami… Jeśli chcesz po prostu o czymś porozmawiać – nie wahaj się – przyjdź!

 

PAMIĘTAJ

Wysłucham Cię życzliwie i z uwagą;

Zapewnię Tobie pełną anonimowość i dyskrecję;

Postaram się Tobie znaleźć wyjście z trudnej sytuacji

 


   Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, jeśli potrzebujecie rozmowy, wsparcia, porady, to jesteśmy dostępne dla uczniów i rodziców w godzinach podanych poniżej:

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 —

Wiesława Krasicka – Ćwikła

Poniedziałek: 08.45 – 10.45, 11.45 – 12.30,

Wtorek: 08.00 – 08.45, 09.40 – 12.30,

Środa: 09.50 –11.40, 12.45 – 13.30,

Czwartek: 13.30 – 14.25,

Piątek: 08.00 –11.30, 13.30 – 14.15,

W razie nagłej  i bardzo ważnej sprawy prosimy się kontaktować o każdej porze.

Sposoby kontaktu z nami:

 • telefon (numery dostępne w edzienniku)
 • wideokonferencja
 • inne komunikatory

 1. Artykuł ciekawie opisujący kwestie związane z radzeniem sobie ze stresem w czasie pandemii koronawirusa:  link
 2. Jak wspierać dzieci podczas epidemii koronawirusa. Wywiad z psycholog dr Lisą Damour o tym jak stworzyć poczucie normalności w domu w czasach epidemii COVID-19. link

 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

 

   Starając się zapewnić wsparcie poradni i uwzględniając bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

Dla rodziców:

→ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu
 • harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • trudności edukacyjnych i trudności wychowawczych,

→ wstępna diagnoza problemu:

 • wywiady zdalne,
 • analiza dostarczonej dokumentacji,
 • porady,
 • konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

 

Dla uczniów:

→ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

Dla nauczycieli:

→ poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,

 


 


 


 


 

W zmienionej formule kontynuujemy również konsultacje z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, które wcześniej odbywały się na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku:
8.00-16.00 oraz w piątki 8.00-14.00.

Specjaliści poradni są dostępni pod numerami telefonu:
52 388 21 47 oraz 661 873 186.

Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia, jeżeli jest kompletne
(w zależności od celu badania) na adres email:
ppp_sepolno@vp.pl, druki do pobrania na stronie
www.poradnia-sepolno.pl (zakładka: wzory druków).