Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA

Anna Kosińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Teresa Ozimkiewicz

SKARBNIK

Kamil Gwóźdź

SEKRETARZ

Magdalena Starzecka

Nr konta do wpłat :
36 8162 0003 0000 3359 2000 0010

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców
AKTUALNOŚCI: