Rada Rodziców


Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Polskich Noblistów
w Więcborku

 

PRZEWODNICZĄCA

Anna Kosińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Małgorzata Siekierkowska

SKARBNIK

Kamil Gwóźdź

SEKRETARZ

Katarzyna Krzysztofiak

Nr konta do wpłat :
36 8162 0003 0000 3359 2000 0010

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców