Strona główna

PODRĘCZNIKI 2021/2022

 

więcej


więcej


więcej


ZNAWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POLSKI

więcej


więcej


więcej


Zarządzenia Burmistrza
Więcborka w sprawie:

1. Przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych wraz z zasadami
dyżuru wakacyjnego 2021.

2. Harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 (UWAGA! Na zmianę uchwały Rady
Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych – w załączeniu).

3. Wzorów wykorzystywanych w sytuacji zgłoszenia dziecka z obwodu do
I klasy SP, przyjęcia dziecka spoza obwodu do I klasy SP orz przyjęcia
dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.


Wewnętrzna procedura BHP
w trakcie pandemii SARS-COV-2
powodującej chorobę  COVID-19 na terenie
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Noblistów w Więcborku
obowiązująca od 18 maja 2020r.


UWAGA WAŻNE !!!więcej