KARTA ROWEROWA

Jak co roku uczniowie klas czwartych naszej szkoły pod okiem panów Policjantów przystępują do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Wcześnie aby zdać praktykę musieli zaliczyć część teoretyczną. Umiejętność jazdy oraz wiedza teoretyczna pozwoli tym młodym rowerzystom bezpiecznie poruszać się na rowerze. GRATULUJEMY !!!