BAL KLAS ÓSMYCH

20 czerwca o godzinie 18 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się bal ósmoklasisty. Pani dyrektor Ilona Sobecka-Gruszczyńska, życząc uczniom wspaniałej zabawy i dalszych sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym oficjalnie rozpoczęła uroczystość. Rozbrzmiały dźwięki poloneza, w rytm których uczniowie klas ósmych zatańczyli swój pierwszy taniec tego wieczoru.

Ósmoklasiści znakomicie się bawili, dzięki oprawie muzycznej, o którą zadbał „człowiek o wielu talentach” pan Michał Starzecki.

Nieodzownym elementem wydarzenia był okolicznościowy tort, którego pierwsze cięcie należało do wychowawców poszczególnych klas.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy zadbali o to, aby ten wyjątkowy wieczór pozostał na długo w pamięci naszych absolwentów.