ARCYDZIEŁA PLASTYCZNE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Przykłady martwej natury – prace uczniów klas 5 i 6

   Prace  plastyczne wykonano techniką pastelową są to m.in. Kwiaty w dzbanie, owoce na paterze, różne przedmioty tworzące kompozycję otwartą. Zadaniem uczniów było odwzorowanie za pomocą środków plastycznych  kompozycji – martwej natury  ze zwróceniem uwagi na : kształt, proporcje, barwę , światłocień. Aktywność  twórczą uczniów zainspirowała  sztuka Paula Cézanne’a .

 

Martwa natura kwiaty

 

Owoce na paterze

 

Prace plastyczne  uczniów klasy 5 A i 5 B

   Prace wykonane przez uczniów klasy 5 A i 5 B  przedstawiają pole  słoneczników malowane techniką malarską akrylową. Obrazy wydają się bardzo podobne, gdyż uczniowie tworzyli je według określonej instrukcji. W efekcie prace jednak są zróżnicowane.