APEL IMIENINOWY

Z okazji kolejnej rocznicy nadania naszej szkole imienia Polskich Noblistów odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły głos zabrała Pani Dyrektor Ilona Sobecka Gruszczyńska. W swojej wypowiedzi nawiązała do silnych tradycji szkolnych i do pielęgnacji dobrego imienia szkoły. Następnie zostały rozdane nagrody za konkurs recytatorski którego zwycięzcą został Marek Masztakowski z klasy 8a. Kolejne nagrody przyznane były w quizie wiedzy o “Polskich Noblistach”. Tutaj najlepszą reprezentacją okazała trzyosobowa ekipa z klasy 6a w składzie Eliza Janicka, Oliwia Borowicz i Mateusz Ostojski. Drugie miejsce zajęła klasa 8b a trzecie klasa 5a. Na zakończenie został przedstawiona krótka prezentacja multimedialna przedstawiająca historię nadanie szkole imienia oraz bieżąca działalność szkolna.