2017-11-07 SANEPID

SANEPID

 

 

Z ramienia sanepidu Pani Alicja Dams przeprowadziła pogadankę profilaktyczną dla klas siódmych naszej szkoły na temat “Wybierz życie bez papierosów” . Spotkanie miało na celu uświadomić młodemu człowiekowi następstwa i skutki palenia papierosów oraz metody zapobiegania temu nałogowi. Na zakończenie został puszczony film Pascala Brodnickiego na temat prawidłowego odżywiania.