2017-10-30 SAMORZĄD NA GROBACH

SAMORZĄD NA GROBACH

 

Samorząd Uczniowski naszej Szkoły wraz z opiekunką Panią Wiesławą Krasicka-Ćwikła w przeddzień Święta Zmarłych udał się na groby osób, żołnierzy związanych z historią naszego miasteczka. Młodzież zapaliła symboliczne znicze na wszystkich miejscach pamięci.