2013-06-10 Najlepszy Przyrodnik

logo_szkola

Wojtek najlepszym przyrodnikiem !!!

10 czerwca 2013r. w naszej szkole odbył się coroczny konkurs przyrodniczy mający na celu wyłonienie spośród uczniów klas trzecich najlepszego przyrodnika naszej szkoły.

Test składał się z zadań z biologii, chemii, geografii oraz fizyki. Zakres materiału obejmował 3 lata nauki w gimnazjum. Po wnikliwej analizie wszystkich prac komisja składająca się z nauczycieli przedmiotów jednogłośnie ustaliła, iż zaszczytny tytuł:

„Najlepszy Przyrodnik Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.”

otrzymała uczeń klasy 3D

WOJCIECH KOPCZYŃSKI

2