TERMINARZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH


PONIEDZIAŁEK

14.30 – 15.30
Beata KuczerepaWTOREK

 —


ŚRODA

15.20 – 17.00
Michał SłomaCZWARTEK

19.00 – 21.00
piłka siatkowa
NAUCZYCIELE


PIĄTEK


SOBOTA


NIEDZIELA