SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak co roku nasza szkoła bierze udział Światowym Dniu Sprzątania Świata. Nasi uczniowie dbając o nasze lokalne miasteczko pojęli się posprzątania przydzielonych im obszarom wokół terenu szkoły.