ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Tegoroczne ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły odbyło się w Domu Kultury w Więcborku. 13 października 2021 roku nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszaków do społeczności szkolnej. Pani dyrektor Ilona Sobecka-Gruszczyńska symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania. Uczniowie otrzymali dydaktyczne upominki oraz legitymację uczniowską. Pierwszoklasiści pod opieką swoich Pań Barbary Wise i Magdy Mikietyńskiej-Rosa przygotowali wspaniały występ artystyczny. Dodatkowo pasowani byli uczniowie z klas 2 i 3, którzy z powodów zdrowotnych i osobistych nie mogli być pasowani wcześniej. Serdecznie witamy wszystkich uczniów w szeregach naszej szkoły !!!.

Specjalne podziękowania dla Pana Kamila Gwoździa i Pani Sylwii Grabinskiej-Słoma za udostępnienie zdjęć.