DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Piąty listopada jest Dniem postaci z bajek. Z tej okazji najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III przebrani za barwne postacie z różnych bajek, udali się barwnym korowodem w akompaniamencie muzyki z filmów ulubionych bohaterów na rynek miejski. Tam odtańczyli bajkowy taniec radości i na zakończenie zrobili pamiątkowe zdjęcie. W drodze powrotnej bajkowi przebierańcy częstowali spotkanych mieszkańców Więcborka różnymi słodkościami. Przez kilkanaście minut ulice naszego miasteczka stały się bajkową krainą !!!