AKCJA CUKIERKI

W dniach 19 i 22 września 2022 r. w naszej szkole realizowany był program profilaktyczny „Cukierki”. W projekcie brali udział uczniowie klas I -III. Zajęcia prowadzone w ramach programu oparte zostały na bajce Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”, której kolejno prezentowane fragmenty stanowią zaproszenie do podjęcia dyskusji na trudne dla dzieci tematy związane z substancjami uzależniającymi. Tytułowe „Cukierki” kojarzą się dzieciom z czymś smacznym, pożądanym, czym można się podzielić z przyjaciółmi. Zakamuflowane w „cukierkach” środki uzależniające odbierają ludziom wolną wolę. Jeżeli dzieci miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi potrafią je z łatwością zidentyfikować i nazwać. Jeżeli omawiany temat jest im zupełnie obcy, wówczas nauczą się, jakie zachowania są pożądane w sytuacji zagrożenia. Podczas zajęć dzieci dowiedziały  się również, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach trudnych. Uświadomiono im, iż rodzice, nauczyciele to osoby, którym można zaufać, na które można liczyć. Dowiedziały  się także, że silna więź z osobami z najbliższego otoczenia oraz prawidłowe relacje z rówieśnikami mają charakter ochronny i zapobiegają chęci doświadczania nowych przeżyć z wykorzystaniem środków odurzających.