22023-09-22 4a EKOAKTYWNI

   22 września uczniowie klasy IV wzięli udział w wydarzeniu Ekoaktywni. Jest to autorski program rozwoju edukacji ekologicznej, którego celem jest kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród dzieci i ich rodziców. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Aktywnego Rozwoju, a gościła nas Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.