2021-01-04 WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Konkurs “Ruch to zdrowie” rozstrzygnięty !!!

Organizatorami konkursu było stowarzyszenie  UKS Sympatycy Więcbork wraz z  zespołem nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku.
Główne cele naszego konkursu miały za zadanie:
– popularyzować  sport jako źródło zdrowia,
– powodować rozwój talentów artystycznych wśród dzieci,
– rozwijać zainteresowania wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych,
– poznawać różne techniki plastyczne,
– kształcić wyobraźnię twórczą wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym,
– podnosić dziecięcą świadomość na temat znaczenia sportu i zdrowia w życiu człowieka,
– konfrontować  prace plastyczne w zakresie przedstawianego tematu.
Uczestnikami konkursu mogły być dzieci w wieku szkolnym z klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku.
Zadaniem uczestników było zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać jedną pracę w formacie A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).

Prace oceniane były pod względem:
– zgodności z tematem,
– różnorodności stosowanych technik plastycznych,
– walorów artystycznych i estetycznych,
– zgodności z warunkami regulaminu (rozmiar i forma pracy),
– oryginalności pomysłu.

Po długim zastanowieniu Komisja Konkursowa  postanowiła:

Pogratulować serdecznie wszystkim uczestnikom  wkładu pracy, inwencji twórczej, pomysłowości i wspaniałej fantazji w opisywaniu tematu, a  wyróżnić szczególnie i nagrodzić prace konkursowe  następujących uczniów:

Klasa I

I nagroda –  Kacper Marcinkowski

II nagroda – Aniela Janowska

III nagroda – Kacper Szwemin

Wyróżnienie – Lena Nowowiejska

Klasy II

I nagroda – Gabriel Łański

II nagroda – Filip Jeliński

III nagroda – Oliwier Plutka

Wyróżnienie – Zuzanna Dryll

Klasy III – w tej kategorii przyznano dwie narody równorzędne

I nagroda – Martyna Stramel

I nagroda – Maria Kriese

Klasy IV

I nagroda –  Wiktor Szulc

II nagroda – Aleksandra Derda

III nagroda – Sławomir Sitkiewicz

Wyróżnienie – Eliza Janicka

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy wielu następnych sukcesów!!!

Informacje o wynikach konkursu “Ruch to zdrowie”  oraz same prace konkursowe znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły oraz profilu

UKS Sympatycy Więcbork.

Zachęcamy do aktywności fizycznej i udziału w kolejnych organizowanych przez UKS Sympatycy Więcbork  i szkołę konkursach!

Wyróżnione osoby proszone są (za zgodą rodziców lub z ich udziałem)  o odbiór  nagród rzeczowych po zakończeniu ferii, które będą oczekiwały na laureatów  w sekretariacie szkoły.