2018-10-08 ANTYMINA

ANTYMINA

 

Aby edukować o zagrożeniach uzależnień oraz zachęcać młodych ludzi do świadomych postaw, nasz zespół doświadczonych profilaktyków odwiedza szkoły w całym kraju, by szerzyć przesłanie „Antyminy”. Towarzyszą nam dwie główne myśli: „Nie daj się wysterować na minę” – by pokazywać młodym ludziom, że nie warto wchodzić na teren, z którego można nie wrócić, oraz: „Z miłości do wolności” – ponieważ mocno wierzymy, że jest wolność od uzależnień. Zarówno zanim się się wpadło w ich sidła, jak i wolność po wyjściu z uzależnienia. Z miłością i pasją dzielimy się tym przesłaniem z młodzieżą. Adresatem dzisiejszej „Antyminy” byli uczniowie klas VII, VIII i gimnazjalnych naszej szkoły. Celem działań było zbudowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia oraz promocja aktywizacji prospołecznej wśród osób w wieku 10-19 lat na terenie Polski.