2018-09-05 RAJD INTEGRACYJNY KLAS 4 i 7

RAJD INTEGRACYJNY KLAS 4 i 7

 

Jak co roku nowe klasy w naszej szkole mają swój rajd integracyjny. Wspólna piesza wycieczka trasami Więcborka prowadzi na stadion miejski. Tam są przygotowane dla uczniów konkurencje sportowe w których rywalizują klasami, potem rozwiązują quiz wiedzy teoretycznej przygotowany przez nauczycieli a na samym końcu czeka na uczniów poczęstunek w formie grilowanej kiełbaski. Ta rekreacyjna forma spędzania czasu pozwoli na lepsze poznanie się uczniów w klasach i w szkole.