2016-09-04 MSZA W KAROLEWIE

logo_szkolaMSZA W KAROLEWIE

 

       W pierwszą niedzielę września w kaplicy w Karolewie odbywa się msza święta za pomordowanych w obozie. Przed jej rozpoczęciem Zastępca Burmistrza Więcborka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku, Zastępca Przewodniczącej Rady, Wójt Sośna, Wice Starosta Powiatu Sępoleńskiego, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Hitlerowskich, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, uczniowie szkół a także licznie przybyli potomkowie pomordowanych w Karolewie złożyli wiązanki i zapalili znicze.