2021-06-16 ZNAWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POLSKI

9 czerwca odbyły się rozgrywki finałowe XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w których wzięło udział 14 drużyn z prawie wszystkich województw w Polsce. Niestety ze względu na panujące wciąż obostrzenia epidemiczne, nie mogły się one odbyć w tradycyjnej formule. Finaliści z naszego regionu,  pod bacznym okiem Pań Marty Roman i Małgorzaty Gutowskiej- koordynatorów wojewódzkich z Brodnickiego Parku Krajobrazowego,  spotkali się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w pierwszym etapie rozwiązywali indywidualnie test sprawdzający wiadomości ogólne oraz wiedzę na temat charakterystycznych zbiorowisk leśnych dla wybranych 16 Parków Krajobrazowych Polski. Następnie w drugim etapie  rozpoznawali gatunki roślin, zwierząt, grzybów i porostów typowych dla zbiorowisk leśnych, a w ostatnim trzecim etapie drużyna rozwiązywała zadanie praktyczne sprawdzające  umiejętność posługiwania się mapą. Punktacja drużyny była sumą punktów zdobytych  w trzech etapach konkursu. Troje reprezentantów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku – Wiktoria Obara, Karolina Buława i Emil Angutek w rankingu drużyn zajęli 3 miejsce w Polsce. W najbliższym czasie w Krajeńskim Parku Krajobrazowym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród zwycięskiej drużynie. Uzdolnionej młodzieży jeszcze raz  gratulujemy wspaniałego sukcesu.  Uczniów przygotowały i prowadziły Panie Ewa Iwaszkiewicz i Aldona Woźniak