WYSTAWA MALARSKA

Więcborską Bibliotekę  odwiedzili uczniowie klasy 6A I 6B. Szóstoklasiści mieli okazję do bliskiego spotkania z prawdziwą sztuką, gdyż zwiedzili wystawę prac Pana Zbigniewa Jastrowskiego “Pezjaż s/Krajny i nie/s/Krajny”. Za profesjonale przedstawienie i oprowadzenie po wystawie słowa podziękowania dla Pana Rafała Nity DZIĘKUJEMY !!!