SU PORZĄDKUJE CMENTARZ

W przeddzień Święta Zmarłych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły pod opieką Pani Wiesławy Kracickiej-Ćwikła udała się na cmentarz parafialny. Uczniowie uporządkowali groby które już nikt nie odwiedza oraz teren cmentarza.