ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbyło się w naszej szkole już na nowej sali gimnastycznej. Pani dyrektor Ilona Sobecka-Gruszczyńska serdecznie przywitała społeczność uczniowską życząc jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania swoich pasji oraz pogłębianiu znajomości. Po części oficjalnej nastąpiło powitanie uczniów w klasach przez wychowawców. Najmłodsi natomiast poznali swoje klasy oraz opiekunów.