Propozycja biwaku edukacyjno–wypoczynkowego dla klas 7

Propozycja wyjazdu trzydniowego z dwoma noclegami  w Bory Tucholskie do Okonin Nadjeziornych.

 

1. Organizatorzy biwaku:
Tomasz Bykowski Michał Starzecki
2. Uczestnicy biwaku:
uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
3. Termin: 4.06.2018 – 6.06.2018
4. Lokalizacja: Okoniny Nadjeziorne   strona. www

5. Środek transportu: autokar szkolny
6. Koszt biwaku: około 220zł (dla 40 uczestników biwaku)
    ostateczna kwota jest uzależniona od liczby uczestników
7. Sposób wyżywienia:
Śniadania, obiad dwudaniowy i kolacje
Obiad – według jadłospisu stołówki
8. Warunki zakwaterowania: domki 4-osobowe z własnymi śpiworami
9. Założenia programowe:
Cele:
– Upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia.
– Budowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i szacunku dla jej zasobów.
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
– Integracja zespołu.
– Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami.
– Kształtowanie właściwego zachowania w każdych warunkach.
– Kształcenie umiejętności współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.
– Kształtowanie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

10.  Planowane atrakcje:
– ognisko z kiełbaskami
– spływ kajakowy
– turnieje sportowe
– mecze między klasowe
– strzelanie z wiatrówki lub z łuku
– dyskoteki
– przyrodnicze wyprawy po Borach Tucholskich
– podchody

Bardzo prosimy o

do dnia 7 maja 2018r. o pisemną deklarację przez dziennik lub sms
do dnia 16 maja 2018r. wpłatę pełnej kwoty do wychowawcy klas

z poważaniem:

Tomasz Bykowski wychowawca klasy 7B
Michał Starzecki wychowawca klasy 7A


Ulotki promujące miejsce