PRACE PLASTYCZNE

Pierwsze prace plastyczne uczniów klas trzecich. Tym razem krótki opis i rysunek moje wspomnienia z wakacji.