POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w więcborskim Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się gminny i powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod hasłem „O wodzie w przyrodzie”. Konkurs ma na celu szerzenie wiedzy o parkach krajobrazowych i zachęcanie uczniów do ich poznawania. Drużyna ósmoklasistów w składzie: Wiktoria Obara, Karolina Buława, Emil Angutek pokonała konkurentów z naszej gminy, jak i z pozostałych gmin z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie rozwiązywali indywidualnie test składający się z 15 pytań ogólnych dotyczących wiedzy przyrodniczej i 10 pytań na temat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Wykazali się wysokim i bardzo wyrównanym poziomem wiedzy. Zwycięska drużyna z Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Więcborku będzie w kwietniu reprezentowała Krajeński Park Krajobrazowy w etapie wojewódzkim. Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy dalszych sukcesów podczas etapu wojewódzkiego.