Podręczniki 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1
im. Polskich Noblistów w Więcborku na rok szkolny 2022/2023.