NA RATUNEK

17 maja 2022 r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego, Pana Jakuba Mierzejewskiego. Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Nasz gość wjechał na teren szkoły karetką na sygnale, co wywarło na nas niesamowite wrażenie, tym bardziej, że leżący na noszach manekin wyglądał, jak osoba poszkodowana.

W trakcie spotkania poznaliśmy pracę ratownika medycznego, zobaczyliśmy wnętrze karetki ratunkowej oraz wzięliśmy udział w praktycznych ćwiczeniach, wcielając się w rolę osoby poszkodowanej i osoby udzielającej pierwszej pomocy. Szczególnie podobało się nam ćwiczenie z fantomem: sztuczne oddychanie i masaż serca.

Zdobyliśmy wiedzę na temat właściwego zachowania w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań; utrwaliliśmy też, znane większości z nas, numery alarmowe, ćwicząc rozmowę przez telefon z dyspozytorką pogotowia.

Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły nas na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać. W przyszłości być może mogą uratować czyjeś życie. Nasze wrażenia zostały utrwalone podczas lekcji języka polskiego, na której stworzyliśmy kronikarską notatkę z tego spotkania.