Godz. konsultacji

DYREKCJA

godz. konsultacji

dyr. Jolanta Zwiewka
JĘZYK POLSKI

godz. konsultacji

Magdalena Januszewska czwartek 10.45-11.30
Sławomir Sobecki piątki 8.55-9.40
Ilona Sobecka-Gruszczyńska poniedziałek 10.45-11.30
JĘZYK ANGIELSKI

godz. konsultacji

Katarzyna Kliszewska środa 9.50-10.35
Patryk Pietrewicz poniedziałek 9.00-9.30
Monika Kałas-Paterek czwartek 9:50-10.35
JĘZYK NIEMIECKI

godz. konsultacji

Daria Fabia-Stryszyk środa 13.40-14.25
HISTORIA

godz. konsultacji

Aldona Woźniak środa 9:50-10.35
Wiesława Krasicka-Ćwikła środa 8.00-8.45
MATEMATYKA

godz. konsultacji

Wojciech Kantak piątek 10.45-11.30
Joanna Piłka poniedziałek 11.45-12.30
Jolanta Zwiewka
Krzysztof Wrzesiński poniedziałek 10.45-11.30
WOS

godz. konsultacji

Aldona Woźniak środa 9:50-10.35
Wiesława Krasicka-Ćwikła środa 8.00 – 8.45
INFORMATYKA

godz. konsultacji

Wojciech Kantak piątek 10.45-11.30
Krzysztof Wrzesiński poniedziałek 10.45-11.30
TECHNIKA

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska środa 10.45-11.30
PLASTYKA

godz. konsultacji

Anna Kluska wtorek 12.45-13.30
BIOLOGIA

godz. konsultacji

Ewa Iwaszkiewicz wtorek 10.45-11.30
GEOGRAFIA

godz. konsultacji

Ireneusz Bejanek czwartek 10.45-11.30
MUZYKA

godz. konsultacji

Karol Koziel
FIZYKA

godz. konsultacji

Michał Starzecki poniedziałek 8.00-8:45
CHEMIA

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska środa 10.45-11.30
KULTURA FIZYCZNA

godz. konsultacji

Beata Kuczerepa
Tomasz Bykowski
Michał Słoma poniedziałek 11.45 – 12.30
Arkadiusz Skowron piątek 8.55-10.30
Monika Kałas-Paterek czwartek 9:50-10.35
Krzysztof Wrzesiński poniedziałek 10.45-11.30
BIBLIOTEKARZ

godz. konsultacji

Aneta Różniatowska w godzinach pracy
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA

godz. konsultacji

Joanna Piłka poniedziałek 11.45-12.30
PEDAGOG

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz w godzinach pracy
RELIGIA

godz. konsultacji

Marek Bąkowski

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek – 8:00 – 14:00
wtorek – 8:00 – 14:00
środa – 8:00 – 14:00
czwartek – 8:00 – 14:00
piątek – 8:00 – 12:00

Godziny pracy biblioteki szkolnej.
poniedziałek – 9:00- 12:00
wtorek – 7:00- 15:00
środa – 7:30-11:45 i 12.45-15.00
czwartek – 7:30-15:00
piątek – 7:00-12:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
poniedziałek – 9.00 – 14.35
wtorek – 7.00 – 11.00
środa – 9.00 – 14.35
czwartek – nieczynne
piątek – 7.00 – 14.35