KODEKS POSTĘPOWANIA GIMNAZJALISTY

W szkole masz prawo:

 • uczyć się w sposób ciekawy i mądry,

 • prosić o wytłumaczenie,

 • jeżeli czegoś nie rozumiesz,

 • zadawać pytania,

 • mieć inne zdanie,

 • mówić, co myślisz i czujesz,

 • pamiętając o tym, by nie urazić innych,

 • wiedzieć czego będziesz się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania będzie Ci stawiał nauczyciel,

 • wiedzieć jaką dostałeś ocenę, dlaczego taką, co musisz robić, aby uzyskać jeszcze lepszą,

 • uczestniczyć po lekcjach w zajęciach, które Cię interesują,

 • czuć się bezpiecznie,

 • zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebujesz,

 • uzyskać pomoc pieniężną, jeśli Ci przysługuje,

 • działać w samorządzie uczniowskim i wydawać szkolną gazetkę,

 • wybrać opiekuna samorządu uczniowskiego,

 • zakładać organizacje działające w szkole i należeć do nich,

 • korzystać po zajęciach lekcyjnych z: boiska, biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki, sal lekcyjnych oraz z pomocy dydaktycznych,

 • organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe,

 • znać prawa, które Ci przysługują,

 • wiedzieć co robić, gdy Twoje prawa są łamane,

 • dążyć do zapisania w Statucie Szkoły i Kodeksie Postępowania Gimnazjalisty innych praw i uprawnień, które wydają Ci się ważne,

W szkole masz obowiązek:

 • szanować nauczycieli,

 • pracowników obsługi i innych gimnazjalistów,

 • godnie reprezentować szkołę,

 • być na lekcjach zgodnie z planem lekcyjnym,

 • przychodzić punktualnie na lekcje,

 • być przygotowanym do lekcji,

 • uważać na zajęciach,

 • być grzecznym i kulturalnym,

 • reagować na zło,

 • szanować cudze poglądy,

 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych gimnazjalistów,

 • dbać o estetyczny wygląd klasy, szkoły, przestrzegać regulaminu pracowni, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej,

 • nosić Zeszyt Gimnazjalisty,

Nie wolno Tobie:

 • ściągać na sprawdzianach,

 • samowolnie opuszczać obiektu szkolnego,

 • bić kogoś, kto według Ciebie zasłużył, bo nie jesteś wymiarem sprawiedliwości,

 • niszczyć sprzętu szkolnego,

 • używać wulgarnych wyrazów, śmiecić, pluć, kłamać i kraść,

 • wyłudzać od innych pieniędzy,

 • posiadać i używać: używek, źródeł ognia oraz innych środków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

 • przychodzić do szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

 • wzorować się na brutalnych bohaterach filmowych,

 • wprowadzać osoby obce na teren szkoły,