BRD 2014

logo_szkola

 

 

UWAGA !!!

 DNIA 5 KWIETNIA 2014 R.(SOBOTA) O GODZ. 10.00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIĘCBORKU ODBĘDZIE SIĘ TURNIEJ BRD (BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO). UCZESTNICY TURNIEJU (2 DZIEWCZYNKI, 2 CHŁOPCÓW) MUSZĄ PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU: • KARTĘ ROWEROWĄ • LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ • PISEMNĄ ZGODĘ RODZICA (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ W TRUNIEJU • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE LUB OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W TURNIEJU CHĘTNI UCZNIOWIE PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO NAUCZYCIELA CHEMII DO DNIA 26 MARCA 2014 R. (ŚRODA). SZCZEGÓŁY NA TEMAT ZASAD TURNIEJU I REGULAMIN MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE BRD: http://www.eti.agh.edu.pl/brd/