Nauczyciele


DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

WICEDYREKTOR
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  konsultacje
Jolanta Birkholz   czwartek 9:50-10:35 
Wiesława Bonk   poniedziałek 12:45-13:30 
Wiese Barbara    piątek 10:45-11:30  
Mikietyńska-Rosa Magdalena    piątek 8:55-9:40
Aneta Różniatowska    godz. pracy biblioteki
Mirosława Gracz- Malek   środa 9:50-10:35  
     
JĘZYK POLSKI  

konsultacje

Magdalena Januszewska   poniedziałek 8:55-9:40  
Katarzyna Jurczyńska   środa 12:45-13:30  
Sławomir Sobecki    wtorek 15:30-16:15
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   poniedziałek 11:45-12:30
     
JĘZYK ANGIELSKI  

konsultacje

Katarzyna Jurczyńska   środa 12:45-13:30  
Julia Oller-Matuszewska   wtorek 10:45-11:30 
Magdalena Mucha   piątek 9:50-10:35  
     
JĘZYK NIEMIECKI  

konsultacje

Daria Fabia-Stryszyk   czwartek 10:45-11:30  
     
HISTORIA  

konsultacje

Aldona Woźniak   środa 9:50-10:35  
Wiesława Krasicka-Ćwikła   godz. pracy pedagoga
Sławomir Sobecki    wtorek 15:30-16:15
     
MATEMATYKA  

konsultacje

Wojciech Kantak   poniedziałek 12:45-13:30  
Joanna Piłka    wtorek 10:45-11:30 
Krzysztof Wrzesiński   czwartek 10:45-11:30 
     
WOS  

konsultacje

Aldona Woźniak   środa 9:50-10:35  
     
INFORMATYKA  

konsultacje

Arkadiusz Skowron   czwartek 8:00-8:45 
Wojciech Kantak   poniedziałek 12:45-13:30 
Krzysztof Wrzesiński   czwartek 10:45-11:30 
     
     
TECHNIKA  

konsultacje

Aneta Różniatowska   poprzez dziennik  
     
PRZYRODA   konsultacje
Arkadiusz Skowron    czwartek 8:00-8:45  
     
PLASTYKA  

konsultacje

Jolanta Birkholz   czwartek 9:50-10:35 
Aneta Różniatowska   godz. pracy biblioteki
     
BIOLOGIA  

konsultacje

Ewa Iwaszkiewicz   wtorek 10:45-11:30
     
GEOGRAFIA  

konsultacje

Aldona Woźniak   środa 9:50-10:35  
     
MUZYKA  

konsultacje

Karol Koziel   poprzez dziennik 
     
FIZYKA  

konsultacje

Michał Starzecki   czwartek 12:30-13:30
     
CHEMIA  

konsultacje

Magdalena Turzyńska   wtorek 16:00-16:45
     
KULTURA FIZYCZNA  

konsultacje

Tomasz Bykowski   piątek 10:45-11:30  
 Michał Słoma   poniedziałek 8:55-9:40 
Arkadiusz Skowron   czwartek 8:00-8:45 
     
BIBLIOTEKARZ  

konsultacje

Aneta Różniatowska   godz. pracy biblioteki
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

konsultacje

Joanna Piłka   wtorek 10:45-11:30
     
PEDAGOG  

konsultacje

Jolanta Birkholz
(kl.I-III SP)
  w godzinach pracy
Wiesława Krasicka-Ćwikła
(IV-VIII SP)
  w godzinach pracy
     
RELIGIA  

konsultacje

Marek Bąkowski   środa 10:45-11:30 
Danielska Elżbieta  – Siostra Eligia   poprzez dziennik 
     

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły.


 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Wtorek:
8:45-9:00

Środa:
09:10-09:55
11:00-12:00Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej:

Wtorek:
7:00-11:00

Środa:
11:00-15:00