Nauczyciele


DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

WICEDYREKTOR
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  konsultacje
Jolanta Birkholz   poprzez dziennik 
Wiesława Bonk   poprzez dziennik  
Wiese Barbara    poprzez dziennik  
Mikietyńska-Rosa Magdalena    poprzez dziennik  
Aneta Różniatowska    poprzez dziennik  
     
JĘZYK POLSKI  

konsultacje

Magdalena Januszewska   poprzez dziennik  
Sławomir Sobecki    poprzez dziennik  
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   poprzez dziennik  
     
JĘZYK ANGIELSKI  

konsultacje

Katarzyna Jurczyńska   poprzez dziennik  
Julia Oller-Matuszewska   poprzez dziennik  
Monika Kałas-Paterek   poprzez dziennik  
     
JĘZYK NIEMIECKI  

konsultacje

Daria Fabia-Stryszyk   poprzez dziennik  
     
HISTORIA  

konsultacje

Aldona Woźniak   poprzez dziennik 
Wiesława Krasicka-Ćwikła   poprzez dziennik 
Sławomir Sobecki    poprzez dziennik  
     
MATEMATYKA  

konsultacje

Wojciech Kantak   poprzez dziennik  
Joanna Piłka    poprzez dziennik  
Krzysztof Wrzesiński   poprzez dziennik  
     
WOS  

konsultacje

Aldona Woźniak   poprzez dziennik  
     
INFORMATYKA  

konsultacje

Arkadiusz Skowron   poprzez dziennik  
Wojciech Kantak   poprzez dziennik  
Krzysztof Wrzesiński   poprzez dziennik  
Michał Starzecki   poprzez dziennik  
     
TECHNIKA  

konsultacje

Aneta Różniatowska   poprzez dziennik  
     
PRZYRODA   konsultacje
Dorota Łoś    poprzez dziennik  
     
PLASTYKA  

konsultacje

Jolanta Birkholz   poprzez dziennik  
Aneta Różniatowska   poprzez dziennik  
     
BIOLOGIA  

konsultacje

Ewa Iwaszkiewicz   poprzez dziennik  
     
GEOGRAFIA  

konsultacje

Aldona Woźniak   poprzez dziennik  
     
MUZYKA  

konsultacje

Karol Koziel   poprzez dziennik 
     
FIZYKA  

konsultacje

Michał Starzecki   poprzez dziennik  
     
CHEMIA  

konsultacje

Magdalena Turzynska   poprzez dziennik  
     
KULTURA FIZYCZNA  

konsultacje

Tomasz Bykowski   poprzez dziennik  
 Michał Słoma   poprzez dziennik  
Arkadiusz Skowron   poprzez dziennik  
     
BIBLIOTEKARZ  

konsultacje

Aneta Różniatowska   poprzez dziennik  
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

konsultacje

Joanna Piłka   poprzez dziennik 
     
PEDAGOG  

konsultacje

Jolanta Birkholz
(kl.I-III SP)
  w godzinach pracy
Wiesława Krasicka-Ćwikła
(IV-VIII SP)
  w godzinach pracy
     
RELIGIA  

konsultacje

Marek Bąkowski   poprzez dziennik 
Danielska Elżbieta  – Siostra Eligia   poprzez dziennik 
     

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły.


 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Wtorek:
8:45-9:00

Środa:
09:10-09:55
11:00-12:00Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej:

Wtorek:
7:00-11:00

Środa:
11:00-15:00