Nauczyciele


DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

WICEDYREKTOR
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  TERMINY
DOSTĘPNOŚCI
Jolanta Birkholz   piątek 7:00-8:00
Natalia Długołęcka   czwartek 7:00-8:00
Wiese Barbara    piątek 7:00-8:00
Mikietyńska-Rosa Magdalena    poniedziałek 7:00-8:00
Aneta Różniatowska    środa 7:00-8:00
Mirosława Gracz-Malek   wtorek 7:00-8:00
     
JĘZYK POLSKI  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Magdalena Januszewska   poniedziałek 13:40-14:10
piątek 14:30-15:00
Katarzyna Jurczyńska   środa 07:00-08:00
Sławomir Sobecki    czwartek 14:25-15:25
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   środa 14:00-15:00
     
JĘZYK ANGIELSKI  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Julia Oller-Matuszewska   wtorek 7:00-8:00
Magdalena Mucha   wtorek 13:30-14-30
     
JĘZYK NIEMIECKI  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Agata Banaszkowska   poniedziałek 9:40-10:40
Ewa Tomaszewska   wtorek 12:30-13:00
     
HISTORIA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Aldona Woźniak   piątek 14:30-15:30
Wiesława Krasicka-Ćwikła   piątek 7:00-8:00
Sławomir Sobecki    czwartek 14:25-15:25
     
MATEMATYKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Joanna Piłka   poniedziałek 7:00-8:00
Krzysztof Wrzesiński   piątek 7:00-8:00
     
WOS  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Aldona Woźniak   piątek 14:30-15:30
     
WDŻ  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Wiesława Krasicka-Ćwikła   piątek 7:00-8:00
     
INFORMATYKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Arkadiusz Skowron   środa 14:00-15:00
Michał Starzecki   wtorek 15:20-16:20
Krzysztof Wrzesiński   piątek 7:00-8:00
     
TECHNIKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Aneta Różniatowska   środa 7:00-8:00
     
PRZYRODA  
Marek Kiestrzyn   poniedziałek 14:30-15:30
     
PLASTYKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Jolanta Birkholz   piątek 7:00-8:00
Aneta Różniatowska   środa 7:00-8:00
     
BIOLOGIA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Anna Schwartz   14:00-15:00
1 i 3 piątek miesiąca
     
GEOGRAFIA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Aldona Woźniak   piątek 14:30-15:30
     
MUZYKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Karol Koziel   piątek 14:20-15:20
1 i 3 piątek miesiąca
     
FIZYKA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Michał Starzecki   wtorek 15:20-16:20
     
CHEMIA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Magdalena Turzyńska   czwartek 7:30-8:30
     
KULTURA FIZYCZNA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Tomasz Bykowski   środa 15.30-16.30
 Michał Słoma   wtorek 14:45-15:45
Arkadiusz Skowron   środa 14:00-15:00
     
BIBLIOTEKARZ  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Katarzyna Jurczyńska   środa 07:00-08:00
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Michał Słoma   wtorek 14:45-15:45
Joanna Piłka   poniedziałek 7:00-8:00
     
PEDAGOG  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Wiesława Krasicka-Ćwikła   piątek 7:00-8:00
     
RELIGIA  

TERMINY
DOSTĘPNOŚCI

Marek Bąkowski   piątek 14:30-15:00
środa 14:30-15:00
Siostra Monika Szwed   środa 13:30-14:00
     

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły.


 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

poniedziałek 11:45-12:30
wtorek
10:45-12:30
środa
11:45-12:30
codziennie
11:30-11:45 oraz 12:30-12:45Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej:

Wtorek:
7:00-11:00

Środa:
11:00-15:00