Rada Rodziców

 

WITAMY PO WAKACJACH 
Życzymy sobie wzajemnie powodzenia i wytrwałości w Nowym Roku Szkolnym
 
 
Rada RodzicówRada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Polskich Noblistów
w Więcborku

 

PRZEWODNICZĄCA

Anna Kosińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Małgorzata Siekierkowska

SKARBNIK

Jarosław Szwec

SEKRETARZ

Katarzyna Krzysztofiak

Nr konta do wpłat :
36 8162 0003 0000 3359 2000 0010

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców