2022-06-23 KARTA ROWEROWA

Czwartoklasiści z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczną. Uczniowie z przygotowanymi rowerami przystąpili do pokonania rowerowego miasteczka w którym nad poprawnością przejazdu czuwał Pan Policjant.