2022-05-03 TRZECI MAJA

Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystym przemarszu ze Szkoły Podstawowej nr 2 do pomnika Orła Białego na Placu Jan Pawła II. Tam odbyło się przemówienie burmistrza Więcborka oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Następnie odprawiona został uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Po mszy na placu odbyły występy artystyczne związane ze świętem Trzeciego Maja. Naszą szkołę reprezentowały grupy: wokalna przygotowana prze wychowawczynie klas drugich i trzecich oraz grupa artystyczna w tańcu z flagami prowadzona przez Pana Marka Bąkowskiego.