2022-04-27 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

27 kwietnia 2022r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 5a Mateusz Ostojski oraz Dorian Kubacki.