2022-03-10 KONKURS RECYTATORSKI KLAS 4-8

10 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV-VIII. Wydarzenie to miało na celu

rozwijanie zainteresowań poetyckich wśród uczniów, doskonalenie ich umiejętności recytatorskich

oraz krzewienie wiedzy o literackiej spuściźnie polskich Noblistów.

Uroczystość rozpoczęła przemowa Dyrektor Pani Ilony Sobeckiej- Gruszczyńskiej skierowana

do czternaściorga uczestników konkursu. Kunszt recytatorski uczniów oceniała komisja w składzie:

pani Magdalena Januszewska, pani Katarzyna Jurczyńska, pan Sławomir Jerzy Sobecki.

Laureatami konkursu zostali:

W KATEGORII KLAS VII-VIII

MIEJSCE I Marek Masztakowski, kl. VIIb

W KATEGORII KLAS IV-V

MIEJSCE I Dorian Kubatzki, kl.Va

MIEJSCE II ex aequo Julia Masztakowska, kl.IVa oraz Aneta Górka, kl.IVb

MIEJSCE III ex aequo Alicja Jeżyna, kl.IVb oraz Mateusz Ostojski, kl.Va

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do rozwijania swoich

recytatorskich umiejętności. Nagrodami w konkursie były dyplomy oraz nagrody książkowe.

Laureatom Szkolnego Konkursu Recytatorskiego życzymy dalszych sukcesów!