2021-06-21 KARTA ROWEROWA

Uczniowie klas IV i V naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części. Teoretycznej czyli znajomości przepisów ruchu drogowego gdzie trzeba było rozwiązać test i zdobyć 80% punktów oraz części praktycznej gdzie pod kontrolą Policjantów należało poprawnie przejechać przygotowane miasteczko rowerowe.