2021-05-24 KAPLICZKI MATKI BOŻEJ

Uczniowie klasy pierwszej A w maju na zajęciach religii wykonali kapliczki Matki Bożej.