2021-04-20 “Eucharystia autostrada do nieba”

To prace wykonane w czasie rekolekcji , temat przewodni “Eucharystia autostrada do nieba “. Prace uczniów kl. I – III