2021-01-29 WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

 

WOŚP to fundacja charytatywna, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia dzieci.Uczniowie klasy II a realizując tematy dotyczące wolontariatu przystąpili do wykonania zadania plastycznego. Każdy z nich wykonał kolorowe serce małego, więcborskiego wolontariusza. Poniżej zamieszczamy ich własnoręcznie i z dużym zaangażowaniem wykonane prace.