2020-02-28 PODSUMOWANIE SEMESTRU

PODSUMOWANIE SEMESTRU

 

Na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole odbył się apel który podsumował ten okres nauki. Prezentacja multimedialna oraz wiadomości przygotowane przez Samorząd Uczniowski przedstawiły wyniki i osiągnięcia uczniów i klas oraz zapoznały z dotychczasowym życiem szkoły.