2019-12-12 ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

 

W czwartek 12 grudnia 2019r w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia przyrodnicze pt „Z przyrodą za pan brat”. Poprowadził je bardzo profesjonalnie Pan Kamil Marzec. Wzięło w nich udział 187 uczniów klas II- VI. W czasie pokazu było mnóstwo eksperymentów przyrodniczych wykonywanych z udziałem uczniów: np. doświadczenia związane z ciekłym azotem, napięciem powierzchniowym wody czy ciśnieniem atmosferycznym. Uczniowie tworzyli wiry pierścieniowe, dowiedzieli się jak powstają duże bańki mydlane. Brali bardzo aktywny udział w zajęciach, odpowiadali na liczne pytania. W czasie pokazu pan Kamil przekazywał informacje na temat przeprowadzonych doświadczeń oraz odczynników w dostępny i prosty sposób. Zwracał również uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksperymentowania w domu. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.