2019-09-25 STYPENDIA BURMISTRZA

STYPENDIA BURMISTRZA

 

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Więcborku zostały wręczone Stypendia Burmistrza Więcborka. Listy gratulacyjne i nagrody w postaci czeków odebrało z rąk Burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego trzydziestu ośmiu uczniów szkół z terenu Gminy Więcbork  w tym 16 uczniów naszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów. Otrzymane stypendium to uhonorowanie ciężkiej pracy włożonej w zdobywanie wiedzy i umiejętności. GRATULUJEMY !!!