2019-03-21 ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w Wodociągach w Więcborku odbyły się zajęcia edukacyjne dla ósmoklasistów SP1, dotyczące podstawowych informacji o funkcjonowaniu Stacji Uzdatniania Wody. Spotkanie poprowadził kierownik więcborskich Wodociągów – pan Piotr Łukarski. Uczniowie mieli okazję z bliska przyjrzeć się nowoczesnemu systemowi pracy urządzeń i maszyn w zmodernizowanej hydroforni. Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o wodzie, jej właściwościach oraz sposobach oczyszczania i dopuszczania do spożycia przez ludzi. Nie zabrakło także zagadnień dotyczących oszczędnego korzystania z wody. W drugiej części zajęć uczniowie poznali specyfikę pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem wody przeznaczonej do spożycia. Uczniowie przyglądali się poborowi wody, który przeprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie, oraz poznali podstawowe wymagania, jakie musi spełniać woda, by mogła nadawać się do spożycia przez ludzi. Podsumowaniem zajęć było ustalenie czy 25 informacji o wodzie to prawda czy fałsz, dzięki takim spotkaniom uzmysławiamy sobie, jak ważna jest woda i racjonalne korzystanie z jej zasobów.