2017-11-21 DOPALACZE

DOPALACZE

 

Kolejny raz Pani Alicja Dams przeprowadziła pogadankę profilaktyczną dla klas  naszej szkoły na temat „Dopalaczy” . Spotkanie miało na celu uświadomić młodemu człowiekowi następstwa i skutki zażywania dopalaczy oraz metody zapobiegania temu nałogowi.